Điều khoản điều kiện của nhà cái MKSPORT

Tài khoản của bạn

Đăng ký

Để đặt cược hoặc đăng ký tại MKSPORT, yêu cầu tuổi tối thiểu là 18. Chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng về tuổi và có thể phong tỏa tài khoản nếu thông tin không đầy đủ. Chúng tôi đảm bảo xử lý nghiêm các trường hợp đánh bạc dưới tuổi vị thành niên.

Thông tin đăng ký phải chính xác và đầy đủ, đặc biệt là về tài khoản ngân hàng. Tài khoản sẽ bị khóa nếu thông tin không khớp, và chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ khi tài khoản bị khóa. Mọi cược đã đặt trước khi khóa tài khoản vẫn được coi là hợp lệ, không phụ thuộc vào kết quả cuối cùng.

MKSPORT có thể xác minh địa chỉ cư trú bằng cách gửi thư, đảm bảo bảo mật thông tin. Bằng cách chấp nhận điều khoản và/hoặc đăng ký, bạn đồng ý cung cấp thông tin xác minh. Chúng tôi có quyền khóa hoặc giới hạn tài khoản cho đến khi quá trình xác minh hoàn tất.

Trong quy trình đăng ký, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với cơ quan tín dụng để xác nhận danh tính và thông tin thanh toán. Mỗi khách hàng chỉ được mở một tài khoản, và thông tin cá nhân có thể được cập nhật trên trang web hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Thông tin tài khoản

Khách hàng được phép tự chọn tên đăng nhập và mật khẩu khi đăng ký với MKSPORT, và cần giữ bí mật thông tin này. Cược chỉ hợp lệ khi có đủ số dư và thông tin đăng nhập chính xác. Nếu nghi ngờ thông tin bị tiết lộ, khách hàng cần thay đổi ngay và liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ. Quy định này cũng áp dụng khi đặt cược qua điện thoại. Để bảo vệ thông tin, không gửi thông tin nhạy cảm qua email không được mã hóa. Đồng thời, hệ thống xác định những trường hợp trùng IP hoặc thông tin cá nhân. Bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên trang web, khách hàng có thể kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết tuân thủ các luật pháp về bảo vệ dữ liệu, bao gồm Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998 của Vương quốc Anh, đối với thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp. Đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách được xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Khóa và đóng tài khoản

Nếu bạn muốn đóng tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bất kỳ số dư âm nào trong tài khoản phải được thanh toán ngay và tài khoản sẽ được đóng sau khi nợ được thanh toán đầy đủ.

MKSPORT có quyền đóng hoặc khóa tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm:

  • Phá sản của bạn.
  • Sử dụng trang web một cách gian lận hoặc cho mục đích bất hợp pháp hoặc không phù hợp.
  • Hành vi không công bằng, cố ý lừa dối hoặc lợi dụng MKSPORT hoặc bất kỳ khách hàng nào.
  • Yêu cầu từ cảnh sát, cơ quan quản lý hoặc tòa án.
  • Bất kỳ trường hợp nào được đề cập từ (a) đến (c) có thể đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra.
  • Tài khoản bị coi là không hoạt động và có số dư bằng 0 hoặc đã trống.

Trong trường hợp tài khoản của bạn bị đóng hoặc khóa vì các lý do trên, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí nào phát sinh và bồi thường cho MKSPORT đối với các khiếu nại đó. MKSPORT cũng có quyền giữ lại bất kỳ số tiền nào được trả cho bạn trong các trường hợp trên.

Tài khoản không hoạt động

Từ ngày 31/07/2014, MKSPORT sẽ thu phí quản lý cho tất cả các tài khoản “không hoạt động” (tức là không có giao dịch trong ít nhất 365 ngày liên tục) trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể như sau:

(a) Nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong 365 ngày liên tục và có số dư = 0, tài khoản sẽ được đóng mà không mất phí.
(b) Nếu tài khoản không hoạt động nhưng vẫn còn số dư, MKSPORT sẽ thông báo cho bạn dựa trên thông tin bạn cung cấp khi đăng ký.
(c) Nếu tài khoản vẫn không hoạt động 28 ngày sau thông báo, phí quản lý sẽ được trừ từ tài khoản hoặc khấu trừ 5% của số dư, tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn.
(d) Phí quản lý sẽ được tính mỗi 28 ngày và ngừng khi số dư bằng 0 hoặc khi bạn tái kích hoạt tài khoản bằng cách nạp tiền hoặc tham gia các hoạt động khác.

Tiền của bạn tại MKSPORT

 Nạp tiền và đặt cược

Khách hàng chỉ có thể đặt cược khi có số dư trong tài khoản, nếu không, hãy nạp tiền trước khi tham gia. MKSPORT sẽ đóng hoặc khóa tài khoản nếu nghi ngờ về mục đích nạp tiền không liên quan đến cược. Tiền nạp của khách hàng được bảo vệ và không tích lũy lãi suất. MKSPORT không cung cấp tín dụng và có quyền hủy cược không đủ tiền. Hãy thông báo ngay nếu có bất kỳ sự không chính xác nào trong tài khoản của bạn. MKSPORT giữ quyền hủy bỏ các giao dịch không đúng mục đích và bảo lưu quyền giữ lại số tiền từ các hoạt động không phù hợp.

Rút tiền

Tất cả các khoản rút tiền sẽ được trả về tài khoản tiền nạp, và chỉ chủ tài khoản đăng ký mới được nhận các khoản rút tiền. Quá trình rút tiền thường được thực hiện trên trang web bằng cách nhấp vào ‘Rút tiền’, với điều kiện có đủ số dư trong tài khoản. MKSPORT có quyền thu phí nếu khách hàng rút tiền mà chưa đạt đủ doanh thu, bao gồm các khoản phí phát sinh trong quá trình giao dịch. Nếu cần, các khoản phí này sẽ được trừ trực tiếp từ số tiền rút. Đối với các khoản nạp qua bên thứ ba, MKSPORT có thể yêu cầu khách hàng cung cấp bằng chứng giao dịch trước khi xử lý rút tiền.

Quy trình đặt cược

Đặt cược

MKSPORT giữ quyền tuyệt đối để hủy bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ cược nào và tất cả rủi ro trong quá trình đặt cược đều thuộc về bạn. Chúng tôi chỉ chấp nhận cược trực tuyến hoặc qua điện thoại, không chấp nhận đặt cược qua các phương tiện khác như bưu điện hoặc email. Khách hàng phải đảm bảo tính chính xác của cược của mình vì sau khi được chấp nhận, không thể thay đổi hoặc hủy bỏ. Các cược được xử lý theo thứ tự nhận.

Xác nhận đặt cược

Không thể xác nhận đặt cược nếu tài khoản của bạn không đủ tiền. Khi đặt cược qua điện thoại, “Xác nhận đặt cược” có giá trị khi nhân viên xác nhận các chi tiết đặt cược với bạn. Mã giao dịch là yếu tố quyết định tính hợp lệ của cược. Nếu cược được đặt qua trang web hoặc thiết bị di động, mã giao dịch sẽ hiển thị trên màn hình. Bất kể, cược chỉ được coi là hợp lệ sau khi chúng tôi nhận được toàn bộ thanh toán. Trong trường hợp tranh chấp, dữ liệu giao dịch của chúng tôi là cơ sở cuối cùng.

Khuyến mãi

Mỗi khách hàng, bao gồm cùng một hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, hoặc thông tin thanh toán chỉ có thể nhận một ưu đãi từ MKSPORT và chỉ dành cho những người đã nạp tiền thật. MKSPORT có quyền thu hồi bất kỳ ưu đãi nào nếu phát hiện vi phạm các điều khoản hoặc nếu có bằng chứng về cược không công bằng hoặc lợi nhuận được đảm bảo từ tiền thưởng. Chúng tôi có thể hủy bỏ các cược và thu hồi tiền thắng liên quan, cũng như thu phí để bù đắp chi phí hành chính. MKSPORT cũng có thể yêu cầu tài liệu xác minh từ khách hàng trước khi cung cấp bất kỳ ưu đãi nào. Cược có tỷ lệ dưới 0.5 sẽ không tính vào yêu cầu tích lũy cược và MKSPORT có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ ưu đãi nào mà họ cung cấp.

Thanh toán và bồi thường

Tất cả các cược phải tuân theo các quy định về phạm vi đặt cược được mô tả trong Phụ lục II của Điều khoản và Điều kiện. MKSPORT giữ quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ cược mà không cần thông báo trước. Các phép tính “tiền thắng” chỉ là tham khảo và tiền thắng thực tế sẽ được tính dựa trên tỷ lệ cược và tiền cược chấp nhận. MKSPORT cũng có quyền giữ lại tiền cược nếu có bất kỳ vi phạm nào hoặc nếu cược được đặt sau khi kết quả đã biết. Nếu có tranh chấp về thời gian đặt cược, quyết định sẽ dựa trên biên bản giao dịch. MKSPORT có thể hủy bỏ cược trực tiếp nếu có bằng chứng cho thấy việc đặt cược là không công bằng hoặc sau khi kết quả đã biết.

Lời Kết

MKSPORT duy trì việc theo dõi lượng truy cập trên trang web của mình và có quyền chặn truy cập nếu phát hiện hoạt động không hợp lệ như hoạt động tự động hóa. Theo các quy định pháp lý, MKSPORT có thể hạn chế quyền truy cập vào trang web. MKSPORT cũng có thể điều chỉnh sản phẩm trên trang web và có thể tạm ngừng trang web để bảo trì hoặc cập nhật sản phẩm.